چند ضرب المثل خارجی

ساخت وبلاگ
چکیده : يک متر يک متر سخت است، ولي يک سانت يک سانت مثل آب خوردن است.((ضرب المثل انگليسي)) پهلوان روي ت... با عنوان : چند ضرب المثل خارجی بخوانید :

يک متر يک متر سخت است، ولي يک سانت يک سانت مثل آب خوردن است.((ضرب المثل انگليسي))


پهلوان روي تشك مسابقه، پهلوان نمي شود، بلكه روي تشك، ديگران از پهلواني او باخبر مي شوند.((ضرب المثل قديمي))


مردي که براي «پول» زن مي گيرد به نوکري مي رود.((ضرب المثل فرانسوي))


داماد زشت و باشخصيت بهتر از داماد خوش صورت و بي لياقت است.((ضرب المثل آلماني))


اگر [ تا به حال ] داماد نشده اي، از يک شب شادماني و عمري بداخلاقي محروم گشته اي.((ضرب المثل فرانسوي))


از دشمني كه دشمني خود را در برابر تو ابراز مي كند، زياد نترس.((ضرب المثل ايتاليايي))


هنگام ازدواج بيشتر با گوشهايت مشورت کن تا با چشمهايت.((ضرب المثل آلماني))


دوستي كه خواهش مي كند، فردا وجود ندارد.((ضرب المثل قديمي))


هنگام خشم اگر درنگ پيشه كنيد، از صدها روز اندوه خوردن رسته ايد.((ضرب المثل چيني))


كسي كه منتظر مي ماند به همه چيز مي رسد.((ضرب المثل آفريقايي))


به پچ پچ ها گوش دهيد تا فريادها را نشنويد.((ضرب المثل چروكي)) 


آن كس كه جلو را نمي پايد پس مي ماند.((ضرب المثل اسپانيايي))


چيزهاي خوب به نتيجه خوب ختم مي شوند.((ضرب المثل))


يك تصور، خيلي بهتر از ده هزار كلمه با انسان حرف مي زند.((ضرب المثل چيني))


قانون، مسائل كوچك و پيش پا افتاده را مهم تلقي نمي كند.((ضرب المثل))


مردي كه خشمگين نشود نادان است و آن كه مي تواند و خشمگين نمي شود عاقل است.((ضرب المثل قديمي))


هميشه بوي عطر به آن دستي كه گل هديه مي دهد باقي خواهد ماند.((ضرب المثل چيني))


آدم خشمگين نمي تواند حقيقت را بگويد.((ضرب المثل چيني))


نمي توانيم كاري كنيم كه مرغان غم، بالاي سرِ ما پرواز نكنند، اما مي توانيم نگذاريم كه روي سرِ ما آشيانه بسازند.((ضرب المثل چيني))


حتي ميمونها هم گاهي از درخت مي افتند.((ضرب المثل ژاپني))


دانشي كه تو را اصلاح نكند گمراهي است و مالي كه تو را سود ندهد عذاب است.((ضرب المثل چيني))


انسان در هر كار مي بايست بداند كجا بايد ترمز كرد.((ضرب المثل فرانسوي))


پول و افتخار را در يك بسته نتوان جست.((ضرب المثل اسپانيايي))


يك احمق از كار خود بيشتر سر در مي آورد تا يك عاقل از كار غير.((ضرب المثل اسپانيايي))


آن كه از سر عشق ازدواج كند، بايد در اندوه زندگي كند.((ضرب المثل اسپانيايي))


برنج سرد را مي توان خورد، چاي سرد را مي توان نوشيد، اما نگاه سرد را نمي توان تاب آورد.((ضرب المثل چيني))


حقيقت و گل سرخ هر دو خار دارند.((ضرب المثل اسپانيايي))


زندگي، بخت آزمايي بزرگي است كه تنها برگ هاي برنده را مي توان ديد.((ضرب المثل سانسكريت))


از اين نترس كه آهسته حركت مي كني، از اين بترس كه هنوز حركت نكرده اي.((ضرب المثل ژاپني))


كلمه ها حباب آبند و اعمال، قطره طلا.((ضرب المثل شرقي))


كار، ريشه هاي تلخ و ميوه شيرين دارد.((ضرب المثل آلماني))


نگارش انديشه ها، سرمايه ي آينده است.((ضرب المثل اسپانيائي))


تو ارباب سخناني هستي كه نگفته اي، اما حرفهايي كه زده اي ارباب تو هستند.((ضرب المثل تازي))


تا زماني كه امروز مبدل به فردا شود، انسان ها از سعادتي كه در اين دم نهفته است غافل خواهند بود.((ضرب المثل چيني))


مانند خردمندان بنويس و مانند توده ي مردم حرف بزن.((ضرب المثل هندي)) 


دوستي وصله شده به ندرت به كيفيت سابق باز مي گردد.((ضرب المثل آلماني))


دوست و مگس هر دو در تابستان پديدار مي شوند((ضرب المثل آلماني))


هنگام نياز، دوستان حقيقي شناخته مي شوند.((ضرب المثل روماني))


در همه چيز، همه چيز هست.((ضرب المثل فرانسوي))


اگر مي خواهي براي يك روز در شكنجه باشي مهمان دعوت كن. اگر مي خواهي يك سال عذاب بكشي پرنده نگه دار و اگر مي خواهي تمام عمر در شكنجه باشي ازدواج كن!((ضرب المثل چيني))


تندرستي، تاجي است بر سر انسان سالم، ولي هيچ كس جز يك بيمار، اين تاج را نمي بيند.((ضرب المثل مصري))


براي آدم بهانه گير هميشه بهانه وجود دارد.((ضرب المثل آلماني))


...
نویسنده : reza بازدید : 1341 تاريخ : دوشنبه 13 خرداد 1392 ساعت: 20:43