شعر

ساخت وبلاگ
چکیده : وبه کردم... آن شبی که غـم زسویی میگزید  ... با عنوان : شعر بخوانید :

توبه کردم...
آن شبی که غـم زسویی میگزید
                      هره ی خـاموشی من میدرید
                                     سینه ی پراشک ودردومتمم را
                                                             گرچه ازجورفراغت بوی چرک زخم قلبم زجرمیداددیگرانرا
لیکن ازفکربه مرهـم توبه کردl
توبه کردم که دگراشک خونین قلم را
                         با  کاغـذ آشفته   به خون ما  سوا   پاک    مکنم
                                           زین  پس اذان عشق سردهـم ودردمـرا
                                                                درگورستـان دل خویـش خاک مکنم؛لیکن...
لیکن ازاین توبه کردن توبه کردم
ای یارجفـاکـــــــــارببخشای که چشمم
                        پولک نشان گشت ونوشتم ارتجالاً
                                                 که بگریزم زشیطان فریب جنب دندانت*
                                                                       میان تیغ وماندن؛بوسه ی تیغ به رگ راپیشه کردم
لیکن ازفکربه ماندن درکنارت توبه کردم
آنروزی که گفتم درصراط وصل یارجان میدهم
                             یا بگفتم  درکف   بحـر رفاقت   تن   به خفتن   میدهم
                                                    درپی    روزی نبودم که نباشی   وزهجرت    بنویسـم
                                                                                 من  ندانستـم که هجرت درددارد  نه   نوشتن

لیکن ازلمس قلم؛اززندگی هم توبه کردم

 

*توضیح:منظورازشیطان جنب دندان؛زبان میباشد.

...
نویسنده : reza بازدید : 287 تاريخ : چهارشنبه 1 خرداد 1392 ساعت: 21:32